Enota za zdravstveno nego in rehabilitacijo
Organizacijska enota:
Vodja:
Nadzorni zdravnik:
Naslov OE:
Lokacija:
Telefon:
E-naslov:
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN REHABILITACIJO
Lidija Časl, dipl. m. s.
Zdravnik po razporedu
Topolšica 64, 3326 Topolšica
I. nadstropje bolnišnice
03 898 77 00
info@b-topolsica.si
Predstavitev enote:

Negovalni oddelek je zasnovan kot oddelek za neakutno oskrbo bolnikov in ima 16 postelj.

Izvaja dejavnost zdravstvene nege pacientov, pri katerih je akutno zdravljenje bolezni ali poškodbe, zaradi katere so bili sprejeti v bolnišnico, končano, vendar zaradi splošnega zdravstvenega stanja potrebujejo zdravstveno nego, čakajo na sprejem v dom za varstvo odraslih, potrebujejo zdravljenje s kisikom in čakajo na odobritev trajnega zdravljenja  s kisikom na domu, potrebujejo dodatno zdravstveno vzgojo ( aplikacija inzulina, samokontrola ravni krvnega sladkorja…), ali paliativno oskrbo.

Tim negovalnega oddelka sestavlja 8 medicinskih sester, vključujejo pa se še zdravnik, socialna delavka in psiholog.

Obravnava bolnikov je celostna, zdravstvena nega je usmerjena k bolniku, varna, s poudarkom na aktivnem vključevanju svojcev.

  •   PREDLOG ZA NAMESTITEV BOLNIKA NA NBO V BOLNIŠNICI TOPOLŠICA

  • Sledite nam tudi na Facebooku

    Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si