Splošni podatki
Ime zavoda:
Sedež zavoda:
Naslov:
Telefon:
Faks:
E-naslov:
Začetek delovanja:
Leto ustanovitve zavoda:
Ustanovitelj zavoda:
Ustanovitveni akt:
Št. vpisa v sodni register:
Organizacijska oblika:
Bolnišnica po namenu:
Direktor:
Identifikacijska številka (ID) za DDV:
Davčna številka:
Matična številka:
Šifra dejavnosti:
Transakcijski račun:
Davčni zavezanec:
IVZ številka izvajaljca:
Registrska št. zavezanca pri ZZZS:
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
Topolšica
Topolšica 64, 3326 Topolšica
03 898 77 00
03 898 77 22
1919
1993
Republika Slovenija
Sklep Vlade RS, št. 022-03/93-3/15-8 z dne 16.12.1993
10621600, Okrožno sodišče v Celju
javni zavod
specialna bolnišnica
Jurij Šorli, dr. med., spec. int. medicine
SI 64971635
64971635
5820570
86.100
01100 - 6030279155, UJP, Območna enota Žalec
da
09601
789535

Sledite nam tudi na Facebooku

Telefon: +386 (0)3 898 77 00 | Telefaks: +386 (0)3 898 77 22 | E-naslov: info@b-topolsica.si | www.boltop.si